Yttrande

Yttrande över förslag till detaljplan för Rosendalsfältet