Ärende

6. Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats