Ärende

3. Uppföljning per augusti 2015, ekonomi och verksamhet