Yttrande

6. Yttrande över detaljplan för Östra Sala Backe, etapp 2