Möteshandlingar

Gatu- och samhällsmiljönämnden 11 december 2012

Kallelse och protokoll

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se