Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden sammanträder 18.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Vi ansvarar för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. Vi utvecklar kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, anlagda vattenområden, övrig skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför definierade friluftsområden. Vi ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer gatu- och samhällsmiljönämndens arbete.

Fakturaadress

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppsala kommun

UPK 4500

Box 1023

751 40 Uppsala