Remiss

Remiss - Ändring av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna