Ärende

Ärende om avtalsersättning år 2015 till Studiefrämjandet för fritids- och kulturverksamhet