Ärende

Ansökan från Kajan Friskola om anslag för att bedriva s.k. specialskolor