Ärende

Ärende om redovisning av uppdrag Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum år 2012