Ärende

Ärende om avtalsersättning för Stenhagens bildnings- och kulturcentrum