Ärende

Ärende om avtalsersättning 2014 till Studiefrämjandet för fritids- och kulturverksamhet