Ärende

Ärende om detaljplan, del av kvarteret Gudmund