Ärende

Ärende om strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Det här är ett beslutsunderlag.