Ärende

Ärende om kommunrevisionen - Granskning direktupphandlingar i kommunen

Det här är ett beslutsunderlag.