Ärende

Ärende om kommunrevision - Granska av kvalitet kontra pris i upphandlingar

Det här är ett beslutsunderlag.