Ärende

Ärende om avtal om ta över medel från projekt

Det här är ett beslutsunderlag.