Ärende

Ärende om avtalsersättning om samverkan mellan kommunala verksamheter och ideella sektorn