Ärende

Ärende om avtalsersättning 2013 till Upsala IF för fritidsverksamhet Gränby