Ärende

Ärende om avtalsersättning 2013 till studiefrämjandet för barn- och ungdomskulturverksamhet