Ärende

Ärende om avtalsersättning 2013 till nämnden för Diakonicentrum