Ärende

Ärende om avtalsersättning 2013 till missionsförsamling för musikskola