Ärende

Ärende om avtalsersättning 2013 för fritidsgårdar, fritidsklubb och Alnäs