Möteshandlingar

Barn- och ungdomsnämnden 29 mars 2012

Kallelse och protokoll

Öppna alla

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

Ärenden

Öppna alla