Ärende

Ärende om prisjusteringar 2012 av internavtal för stöd och service

Det här är ett beslutsunderlag.