Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden upphörde 31 december 2014. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är utbildningsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och kulturnämnden.