Ärende

8.1 Inbjudan till invigning av Mötesplats Gottsunda 6 juni