Ärende

4.1 Svar på fråga om läget inom vuxenutbildningen på Linnéskolan