Ärende

4.5 Av Kenny Jonsson (C) aktualiserad fråga om Lokala arbetsmarknadsrådet