Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 29 november 2017