Ärende

6.2 Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll