Ärende

5.5 Resultat från årets elevenkäter inom vuxutbildningen