Ärende

5.3 Av Kenny Jonsson (C) aktualiserad fråga om upphandlad restaurangutbildning