Ärende

5.2 Yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärr- och distansundervisning