Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 27 april 2017