Ärende

6.2 Val av ledamot till nämndens arbetsutskott, individutskott mm