Ärende

6.1 Remiss av Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020