Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 14 december 2017