Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 8 december 2016