Ärende

3.2 Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbmarknad 2016