Ärende

4.2 Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor