Ärende

4.1 Svar på fråga angående arbetet med personer som har lägst språkkunskaper