Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 15 september 2016