Ärende

4.1 Redovisning till kommunstyrelsen av uppdrag om sociala företag