Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 13 oktober 2016