Ärende

6.1 Remiss om Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun