Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 10 november 2016