Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 15 oktober 2015