Ärende

Ärende upp upphandlning av teoretiska ämnen inom kommunal vuxenutbildning