Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 11 december 2015